Aparaty Metavital/Oberon – jak to działa?

Aparatura Metavital/Oberon służy do pełnej analizy stanu zdrowia pacjenta w formie obrazowej i opisowej. Szczególnie polecane są jako profilaktyka zdrowia pacjentów, ocena ich ogólnego stanu zdrowia i rehabilitacja.

Aparatura Metavital/Oberon

Software urządzenia został opracowany w ROSKOSMOS (odpowiednik NASA) i jest chroniony patentem międzynarodowym. Urządzenie technicznie zostało dopracowane w Niemczech przy współudziale znanych profesorów, prof. A.F.Poppe, prof. K.Meyl i prof. P.P.Gariaev. System nosi nazwę MNLS, co oznacza Wielowymiarowy Nielinearny System Spektograficzny.

Proces analizy/diagnozy pacjenta przeprowadzany jest w ramach czterech modułów:

  • moduł diagnozy,
  • moduł rekomendacyjny,
  • moduł psychologiczny,
  • moduł dentystyczny.

A w ramach badania szczegółowego otrzymujemy pełny obraz stanu zdrowia pacjenta. Możliwe jest również badanie tylko określonych organów czy układów. Wynik badania składa się z obrazów badanego organu i jego opisu, czas przygotowania analizy i diagnozy zamyka się w 2 h. Wg Niemieckiej Kasy Chorych AOK prawidłowość diagnozy w przypadku stosowania biorezonansu magnetycznego sięga aż 96,4%. Badania i terapie biorezonansem magnetycznym są objęte programem kas chorych.

Program dodatkowy – elektroakupunktura wg dra Volla

Dr Reinhold Voll opracował system diagnostyczny oparty o elektroakupunkturę, czym zasłużył sobie na uhonorowanie złotym medalem watykańskim przez Papieża Pawła VI. Metoda jest już stosowana w dziesiątkach krajów świata za pośrednictwem ponad 40 tysięcy lekarzy, posiadających swoje własne Międzynarodowe Towarzystwo Elektroakupunktury. Główne centra elektroakupunktury znajdują się w Niemczech, Austrii, Francji.

Badanie jest przeprowadzane na punktach akupunkturowych dłoni, stóp i oczu (diagnoza IRIS).

Badanie elektroakupunkturą potwierdza skuteczność przeprowadzonego badania biorezonansem magnetycznym i skutków rehabilitacji. Zapis cyfrowy w sposób bardzo dokładny określa parametry stanu zdrowia.

Aparaty Metavital/Oberon są użytkowane w szpitalach, gabinetach lekarskich, a także ośrodkach rehabilitacyjnych.

Poniżej przedstawiam przykłady skanów oraz opisu ich korekty wyrównawczej.

Wątroba i woreczek żółciowy z zaznaczeniem 5 stopnia entropii (entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu i rozproszenia energii; jest wielkością ekstensywną) * korekta wyrównawcza +33 %
Wątroba i woreczek żółciowy z zaznaczeniem 5 stopnia entropii (entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu i rozproszenia energii; jest wielkością ekstensywną) * korekta wyrównawcza +33 %
Woreczek żółciowy z zaznaczeniem 5 stopnia entropii (czarne kwadraty) - korekta wyrównawcza + 19%
Woreczek żółciowy z zaznaczeniem 5 stopnia entropii (czarne kwadraty) – korekta wyrównawcza + 19%
Podudzie prawe – układ żylny – korekta wyrównawcza + 21%
Podudzie prawe – układ żylny – korekta wyrównawcza + 21%
Struktura molekularna – 6 stopień entropii – korekta wyrównawcza + 85%
Struktura molekularna – 6 stopień entropii – korekta wyrównawcza + 85%

Powyższy system pozwala nam na przeprowadzenie regulacji wyrównawczej na najniższym poziomie komórki, czyli na poszczególnych organellach. Regulacja wyrównawcza oznacza, że przy niedoborze energetycznym system doenergetyzuje organelle, np. molekuł ATP i kolejno mitochondria, czy w innych przypadkach ureguluje poziom energetyczny, np. chromosomów, aż do końcowego efektu, jakim jest organ funkcjonujący na swojej optymalnej częstotliwości energetycznej.

W przypadku wirusów, bakterii, pasożytów i grzybów korekta wyrównująca polega na zdejmowaniu energii, co prowadzi do eliminacji czynnej.

Skomentuj